ވިލާ ކޮލެޖްގެ ރައިޒަން ޕްރޮގުރާމް ފަށައިފިއެވެ.

ރައިޒަން ޕްރޮގުރާމަކީ ޖާރނީ އެންޖީއޯއާ ގުޅިގެން ވިލާ ކޮލެޖްގެ ސައިކޮލޮޖީ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގުރާމެކެވެ.

މާރޗް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިއަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގުރާމަކީ ޕިއާރ އެމްޕަވަރމަންޓް ޕްރޮގުރާމެކެވެ.