ރާއްޖޭގެ އެންމެ މީހުން ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމުގައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު އިއޮއްސި 06:00ގައި ނިންމާލައި، ވަކިވަކި ފިށިތަކުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި، ވޯޓް ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ގުނަން ފަށާފައިވާއިރު، ބައެއް ސެންޓަރުތަކުން މިހާރު ވަނީ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

މިއަދުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ނިމިފައިވާއިރު، މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އިންތިޒާރުކުރަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް އަންނަ ބޭފުޅަކުން އެނގެން ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ ކެތް މަދުވެފައެވެ.

ޕާޓީގެ އައު ޗެއާޕާސަން ކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލާއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއެވެ.

ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން އަންހެނުން ރޫހުގެ ރައީސާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވެސް މިއަދުގެ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާއެކު ބޭފުޅުން ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މި އިންތިހާބުގައި 90,000 މީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ 194 ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފަވާއިރު މާލޭގައި 87 ފޮށި ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުން ނިމުމާއި ހަމައަށް މާ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެ.