ޤަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022 | 24 ނޮވެމްބަރު 2022 | ގުރޫޕް ޖީގެ ފުރަތަމަ މެޗު: ސްވިޒަލެންޑް އަދި ކަމަރޫން

ޤަތަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ގްރޫޕް ޖީގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ސްވިޒަލެންޑް އަތުން ކެމަރޫން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަލް ޖަނޫބް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މިމެޗުގައި ވާދަކުރި 11 ސްވިޒަލެންޑަށް ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ކުއާޓާ ފައިނަލަސް ވުރެ ކުރިއަށް ދެވިފައި ނުވެއެވެ. އެޓީމުން ކުއާޓާ ފަނައިލަށް ދިޔައީ 1934، 1938 އަދި 1954ގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް ކަމަރޫންއިން ވޯލްޑް ކަޕް ކުޅުނީ 9 ފަހަރުއެވެ. އެޓީމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕް ކުޅުނީ 1982ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން ވޯލްޑް ކަޕް ކުޅުނީ 2014ވަނަ އަހަރުގައެވެ. 1990ވަނަ އަހަރު ފިޔަވައި އެޓީމަށް ކުއާޓާ ފައިނަލާއި ހަމައަށް ދަތުރު ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މޮޅަށް ކުޅުނު ކެމަރޫންއިން ވަނީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ރީތި ހުސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، ސްވިޒަލެންޑްގެ ގޯލަށް ގިނަ ހަމަލާތައް އަމާޒު ނުވިއެވެ. ގޯލަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް މިހާފުގައި އެޓީމުން ފޮނުވާލި ހަމައެކަނި ހަމަލާ ސްވިޒަލެންޑްގެ ކީޕަރު އިޔާން ސޮމާ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކެމަރޫންގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް ސްވިޒަލެންޑަށް ހަމަލާއެއް ފޮނުވައި ނުލެވުނެވެ.

މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހުނު ނަމަވެސް މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި ސްވިޒަލޭންޑުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގައި ފެނުނު ހަމައެކަނި ގޯލް އެޓީމުގެ އެމްބޯލޯ ޖަހައިދިނީ ޒެންޑެން ޝަގީރީ ތަނަވަސް ކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ގޯލް ކުރިމަތީ ހުސްކޮށް ހުރެ ބޯޅަ ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ. ލީޑު ފުޅާކުރަން އެޓީމަށް އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުކުރެވުނެވެ.

ސްވިޓްޒަލަންޑާއި ކެމަރޫންގެ އިތުރުން މި ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނޭ ޓީމުތަކަކީ ސާބިއާ އާއި ބްރެޒިލްއެވެ.