ތ. ވިލުފުށީ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، ވިލުފުށީ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ކައްދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެ ސްޓޭޝަނުން އެރަށަށް ދިޔުމަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ---