ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ގޯތިތައް އިމާރާތްކުރުމަށް، ބޭންކްތައް މެދުވެރި ވެގެން ތަކުލީފަކަށް ނުވާނެވަރުގެ ހާއްސަ ލޯން ސްކީމެއް ހިންގާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޤާސިމް އިބްރާހީމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން ނިންމާލުމަށް މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ހިނގާލުމެއްގައެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ....