VOD VTV LIVE VFM 99

T-Jetty Alifaanuge Haadhisaa - News Report (30 Sep 2019)

މެންދުރު ފަހު 3:30 ހާއިރު ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއް ލޯންޗަކާއި ހަތަރު ބައުޒަރަކަށް ބޭނުންނުކުރެވޭ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އިއްޔެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރޯވީ އެ ސަރަހައްދުގައި ތެޔޮ އަޅަން އޮތް ލޯންޗެއްގައި ކަމަށް ވެއެވެ. ލޯންޗުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދާ ހުލިވުމާ ގުޅިގެން ލޯންޗްގެ ބޮޑުބައި ވަނީ ޓީޖެޓީގެ ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށް ގޮސްފަ އެވެ. އަލިފާން ރޯވި ލޯންޗަކީ އއ. އަތޮޅާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރުކުރާ އއ. އުކުޅަހު ލޯންޗެއް ކަމަށް އެނގިފައި ވެއެވެ.

01 Oct 2019

More to watch