VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

2 Fan'diyaarun Vakikurun Hoama Dhuvahu

15 Nov 2019

އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ޑރ.އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމާމެދު އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.