VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Dhivehinnah dhimaavaa dhathithah hallu kohdhinumugai dhiriulhey gaumakah nu

08 Dec 2019

ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅުނު ނަމަވެސް ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރުން ތަފާތެއް ނުގެންގުޅޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.