VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Campaign ah MDP in dhaulathuge faisaa aai vaseelahtheh beynumeh nukuraane:

13 Jan 2020

ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީން ދައުލަތުގެ ފައިސާ އާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންނުކުރާނެ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.