VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

'Kos Gina Mistake' ge co-producer akah Shafeeq

13 Jan 2020

ވީމީޑިއާއިން ތައްޔާޜުކުރަމުން ދިޔަ ދެވަނަ ފީޗާ ފިލްމް "ކޮސްގިނަ މިސްޓޭކް" ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރ އިސްމާއިލް ޝަފީގާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.