VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Verikamah vadaigennevi iru Raajjeygai kaaduge baavaithah neiy : Raees Maumo

15 Nov 2019

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު ރާއްޖޭގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ނެތްކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތަކީ ކާޑު ހޯދުން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެވަނަ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.