VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Broadcasting qaanoonah badhalu thakeh gennan jehey

09 Feb 2020

ވީޓީވީގެ އިންޑެޕްތު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަރީ ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ މަގާމުތަކުގައި އެކި ބޭފުޅުން ތިއްބަވައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ.