VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Dhiveheennakee Jahaahaa Berakah Nashaa Gunboathakeh Noon: Qasim

29 Nov 2019

އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ ކުރީން އޮތެކޭ ކިޔައިފައި ޣައިރުދީނަށް ދިވެހިރާއްޖެ ގެންދަން ސަލާމަތް ބުއްދިހުރި އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ގުނބޯހެދިގެން ޖަހާހާ ބެރަކަށް ނަށަން ނުތިބޭނެކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީގެ ލީޑަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.