VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Maafaru Airport aa eku Maafaru rayyithunge dhigu huvafen haqeegathakah!

03 Dec 2019

ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި، ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް މާފަރަށް ފަށައިފިއެވެ.