VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

MDP ge jalsaa falhah, Mivee kihineh?

17 Mar 2020

މިފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެމްޑީޕީން ގެންގުޅޭ ޝިއާރަކީ ރަށްވެފި ފަތިސް މިޝިއާރެވެ. މިޝިއާރު ހިމެނޭ ޕޯސްޓަރުތައް ރާއްޖޭގައި ހަރުކުރަން ފަށާފައިވަނީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއް ދުވަހެއްގައެވެ. މިހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމްޑިޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ބައިވެރިވެޑައިގެންފައެވެ