VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

STO hotaa vikkumuge enme fahuge mashvaraathah fashaifi

09 Feb 2020

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ހުޅުމާލެގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ ފައިވް ސްޓާ ހޮޓާ ވިއްކާލުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާ ފެށިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި