VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Domestic Maritime Public Transport nizaamu gaaim kuranee

03 Dec 2019

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަންނަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރާނީ ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.