VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Soasan magugai Naasaree hingi bimugai parking zone eh hulhuvaifi

15 Nov 2019

ސޯސަންމަގުގައި ކުރިން ނާސަރީ ހިންގި ބިމުގައި އާ ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައި އެތަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.