VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

ITFC Loan Ehee Report (09 October 2019)

09 Oct 2019

އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިޓީއެފްސީ) އިިން ރާއްޖެއަށް 1.5 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިމުނަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި