VOD VTV LIVE VFM 99

ITFC Loan Ehee Report (09 October 2019)

އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިޓީއެފްސީ) އިިން ރާއްޖެއަށް 1.5 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީ ދިމުނަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

09 Oct 2019

More to watch