VNEWS VTV LIVE VFM 99
Kos Gina Mistakes
Rated G

Kos Gina Mistakes

KGM FIRST LOOK 2

26 Oct 2019

އަންނަ ނޮވެމްބަރުމަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ "ކޮސް ގިނަ މިސްޓޭކް" ފިލްމުގެ ފަރސްޓްލުކް މިހާރުވަނީ، އެ ފިލްމުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޝާއިއު ކޮށްފައެވެ.

އެހެން ފިލްމުތަކާ ޚިލާފަށް، މި ފިލްމުގެ ފަރސްޓްލުކް އާންމުކުރިއިރު މުޅިންވެސް ހިމެނެނީ ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ލަވަތަކުގެ މަންޒަރުތަކެވެ. އެގޮތުން، މުޅި ފިލްމުގައި ހިމެނޭ ހަ ލަވައިގެ ތެރެއިން ފަސްލަވައިގެ މަންޒަރުތައް ހިމަނާފައި ވެއެވެ.