VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Aammu sihhathu rakkaatheri kamuge mahaasinthaa fashaifi

09 Nov 2019

އާއްމު ސިއްހަތު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން "ނެޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ރީވިޓަލައިޒިންގ ޕަބްލިކް ހެލްތު - ވާރކިންގ ޓުގެދަރ ފޯރ އަ ހެލްދިއަރ ނޭޝަން" ގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ފަށައިފިއެވެ.