VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Hamalaa dhin meehaa vanee kushah iuthiraafu vefa: Imran

29 Nov 2019

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކަނޑުމަތީގައި އިސްމާއިލް ހައްމާދަށް ހަމަލާދިންކަމަށް އިސްމާއިލް އާސިފް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.