VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Viyafaari bandharu tharaggee kurumah gulheefalhu hikkumuge masakkaiy mi aha

09 Nov 2019

ރާއްޖޭގެ މައި ސީޕޯޓް ނުވަތަ ވިޔަފާރިގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.