VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Islamdheenaai Dhivehi Qaumu dhifaaukurehvumah sifain huvaage matheegai thih

09 Nov 2019

އިސްލާމްދީނާއި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް ސިފައިންކޮށްފައިވާ ހުވާގެ މަތީގައި ސާބިތުވެ ތިއްބަވާ ދައުލަތާއި ޤައުމަށް ހިދުމަތްކޮށްދެއްވުމަށް ދިވެހިސިފައިންގެ ކިބައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.