VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Income Tax aa behey Mauloomaathu Rayyithunnah heyluntherivun

01 Nov 2019

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ނުވަތަ އިންކަމް ޓެކްސްއެއް ނަގަން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ވަރަށް ތަފާތު،، ބައެއް ރައްޔިތުން ބުނަނީ މި ޓެކްސް އަކީ ކޯންޗެއްކަން ނުވެސް އެނގޭކަމަށް،