VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

RAajje ai 1.5 Million vana fathuruveriyaa ah hoonu maruhabaaeh kiyaifi

26 Nov 2019

2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓު މިއަދު ރާއްޖެއިން ހާސިލްކޮށްފިއެވެ.