VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Sheikh Ilyas Hussain ge Dharus_Lobuvethi Nabiyya

02 Nov 2019

އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ލޯބިވާކަމަށް ދައުވާ ކުރިނަމަވެސް، އަބަދުމެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ ސުންނަތަށް ހަޖޫޖަހައި މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރާނަމަ އެކަން ދިފާއު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހު އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.