VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

afrasheem ge maru: ithurah hayyarukuraane meehaku neiy

27 Nov 2019

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މަރު ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހައްޔަރުކޮށް ފިޔަވަޅުއަޅާނެ މީހަކު ކޮމިޝަނަށް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މަރު ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓަށް ރިއާޔަތްކޮށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހައްޔަރުކޮށް ފިޔަވަޅުއަޅާނެ މީހަކު ކޮމިޝަނަށް ދެއްކިފައި ނުވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.