VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Male' fire relief account ah 2.5 million rufiyaa libijje

09 Nov 2019

މާލޭ ފަޔަރ ރިލީފް އެކައުންޓަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.