VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Seaplane operation thakun Maldivian ah gellun

17 Mar 2020

އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދަމުންދަނީ ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތަކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މަންޒިލަކަށް ވުމުން، އަދި ރާއްޖެ އުފެދިފައި އޮންނަގޮތުން ސީޕްލެން ދަތުރުތަކަށް އޮންނަ ޑިމާންޑު ވެސް އިތުރުވެގެންދެއެވެ.