VOD VTV LIVE VFM 99

Tourism Job Fair - News report (28 Sept 2019)

ވަޒީފާއި ނުލިބިފައިވާ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމް ކުރާ ޖޮބް ސެންޓަރު މިފެށޭ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޤާއިމް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، މިހާރު ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އާއި އެއްކޮށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރިޒޯޓެއް ކަމުގައިވާ ކްލަބް މެޑް ފަރުކޮޅުފުށީގައި ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ޖޮބްފެއާ ފެށުމަށް، ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ..

29 Sep 2019

More to watch