VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Tourism Job Fair (28 Sept 2019)

14 Nov 2019

ވަޒީފާއި ނުލިބިފައިވާ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމް ކުރާ ޖޮބް ސެންޓަރު މިފެށޭ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޤާއިމް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، މިހާރު ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އާއި އެއްކޮށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރިޒޯޓެއް ކަމުގައިވާ ކްލަބް މެޑް ފަރުކޮޅުފުށީގައި ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ޖޮބްފެއާ ފެށުމަށް، ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ..