VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Criminal Court gai gina dhuvas vee massalathah avahah nimmanee

13 Jan 2020

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ގިނަ ދުވަސްވީ މައްސަލަތައް ނިންމާނެ އަމާޒުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، މިއަހަރުގެ ސެޕްޓމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެފަދަ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގައި ވަކި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް އެކޯޓުން ފަށައިފި އެވެ.