VNEWS VTV LIVE VFM 99
News report
Rated G

News report

Doctarunge aadheys : geygai thibbavaa!

05 Apr 2020

ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވާގޮތުން މި ބަލި ޖެހޭ 80 އިންސައްތަ މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެންނަނީ އާދައިގެ ރޯގާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ބައެއް މީހުންގެ ގައިން އެއްވެސް އާލާމާތެއް ނުފެނިވެސް ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 15 ނުވަތަ 20 އިންސައްތަ މީހުން މިބަލީގައި ސީރިއަސް ހާލަތަކަށް ދާއިރު މިބަލިޖެހޭ 7 އިންސައްތަ މީހުން ބަލީގައި މަރުވެއެވެ.