VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Income tax Report (08 October 2019)

09 Oct 2019

އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން ސަރުކާރުން ހުށައެޅީ މަހެއްގެ މައްޗަށް 40،000ރ. އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.