VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Australia fire: Moosumah anna badhaluthah ithurah goasvamundhaa minvaru dhe

13 Jan 2020

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވެ، ފެތުރެމުންދާ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅޭ މާޙައުލާއި އަދި ދިރުންތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން ދޭހަކޮށްދެނީ ތިމާވެއްޓާމެދު އިންސާނުންގެ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓޭ ނުރަނގަޅު ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އިތުރަށް ގޯސްވަމުންދާ މިންވަރުކަން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.