VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

JP ge Gaumee Dhuvahuge Jalsa_Dr. Aamal Ali speech

14 Nov 2019

ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކުގެ ކެކުޅުންތަކަކީ ޤައުމިއްޔަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީން ބޭއްވި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ޑރ. އާމާލް ޢަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.