VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

India aai Raajjeyge gulhun majlihuge therein ves badhahivanee

08 Dec 2019

އިންޑިއާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖެއަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެއް މިތުރެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި މި ގުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބުރޫއަރައި ދެގައުމުގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައި އޮތުމަށްފަހު މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އިންޑިއާއާއެކު އިހުއޮތް ގުޅުން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ދާދިފަހުން ވަނީ އެކި ދާއިރާތަކުން އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ރާއްޖެއަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ވެސް ސޮއިކުރެވިފައެވެ.