VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Rivethi aadhathah dharivarunge kibaigai ashagannavaanan: Minister

13 Jan 2020

މުޖުތަމައުގެ ތެރެއިން ނެތެމުންދާ ރިވެތި އާދަތައް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުމުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރު ހިތްވަރަކާއެކު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.