VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Mira ah midhiya mahu libunu aamdhany 10.1 percent dhashah

15 Nov 2019

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެމުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 10.1 އިންސައްތަ ދަށްވެއްޖެއެވެ.