VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

India ge eheegai 6 Projecteh

09 Feb 2020

އިންޑިއާގެ އެހީގައި 6 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް 46 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ