VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Heart Day (29 Sept 2019)

30 Sep 2019

"ސްކޫލް ކޮރިޑޯ އެކްޓިވިޓީ، ހާޓީ ބްރޭކްސް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ޣާޒީ ސްކޫލުގައި މިއަދު ހެނދުނު އިފްތިތާހް ކުރި މި ހަރަކާތަކީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ.