VOD VTV LIVE VFM 99

Heart Day - News Report (29 Sept 2019)

"ސްކޫލް ކޮރިޑޯ އެކްޓިވިޓީ، ހާޓީ ބްރޭކްސް" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ޣާޒީ ސްކޫލުގައި މިއަދު ހެނދުނު އިފްތިތާހް ކުރި މި ހަރަކާތަކީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ.

30 Sep 2019

More to watch