VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Afraasheem ge maruge report furihama vaane: Suoodh

27 Nov 2019

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝިމް އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަންނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓް ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.