VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Dr.Shaheem ge stay at home challenge varah thafaathu

06 Apr 2020

ޑރ ޝަހީމް ވަނީ، އަމިއްލައަށް ގުރުއާން ކިޔަވާފައިވާ ވީޑިޔޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ހިއްސާކޮށް، ޚަތިމްކުރުމުގެ ޗެލެންޖެއް ފައްޓަވާފައެވެ.