VNEWS VTV LIVE VFM 99
News report
Rated G

News report

Utilities Regulatory Authority bill hoonugadha bahusakah

17 Mar 2020

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ ބިލަކީ މާލެއަށް ބާރުތައް ޖަމާކުރެވޭގޮތަށް އޮތް ބިލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވަރުގަދަ ބަހުސެއް ހިނގައިފި