VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Dhauvaa kuree 1 million dollar ah, kan nimunu iru 19,000 dollar!

26 Nov 2019

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ ތަފްސީލްތައް ލިބުނު އިރު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ކުރި ދައުވާ ބަދަލުވެފައި އޮތީ 19،000 ޑޮލަރަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.