VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Anbaree Dhoni Haalu rangalhu Maliku Report ( 06 October 2019)

09 Oct 2019

"އަޅުގަނޑުމެން ކަންނެލި ބާނަމުން ދިއައީ، ކަންނެލި އައިނުގެ ފޯރީގަ ޖެހި މަލިކު ސަރަހައްދާ ގާތްގަނޑަކަށް 14 ވަރަކަށް މޭލު ކައިރިއަށް ދެވުނީ، ދެން ކުއްލިއަކަށް ބޯޓެއްއައިސް އަލިކޮށްލީ ރޭގަނޑު 11 ޖަހާ އެހާއިރު." ދޯނީގައި ހުރި ރ. އަލިފުއްޓަށް ނިސްބަތްވާ މުހައިމިން ކިޔައިދިނެވެ.