VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

PG ge magaamah Hussain Shameem ah ruhun dheefi

08 Dec 2019

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް އައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދީފިއެވެ.