VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

King Salman Mosque nimumakaai gaathah.

13 Jan 2020

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އެއްފަހަރާ 6000 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ މިސްކިތެއް އަޅުމުގެ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރީ 24 ފެބްރުއަރީ 2016ގަ އެވެ.