VNEWS VTV LIVE VFM 99
News Report
Rated G

News Report

Beyruge mashhooru kulhuntherin anna aharu Raajjeyge dhandah !

15 Nov 2019

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިން އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭނެ ކަމަށްް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.