VOD VTV LIVE VFM 99

Nektar Natura Report (09 October 2019)

ޔޫރަޕްގެ ބުއިންތައް އުފައްދާ ނެކްޓަރ ނަޓޫރާގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަންގައި ނެކްޓަރ ނަޓޫރާގެ ޖޫސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރާއެކު ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފްވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

09 Oct 2019

More to watch